Doelstelling
Een AED in uw buurt vergroot de kans op overleven bij een hartstilstand aanzienlijk!

De overlevingskans bij een reanimatie zonder AED is helaas minder dan 10%.
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar het vergroten van deze overlevingskans.
Dit onderzoek heeft onder andere aangetoond dat hartmassage erg belangrijk is en het (zo snel
mogelijk) toedienen van een electroshock de overlevingskans vergroot.
Bij een defribilatie (toedienen van een electroshock) binnen 5 minuten na een hartstilstand is
de overlevingskans 70%.

Helaas kan de ambulance niet altijd binnen 5 minuten aanwezig zijn.
Daarom is het van groot belang een dicht netwerk van vrijwilligers die een AED kunnen
bedienen en daarvoor beschikbare AED te realiseren.
Het netwerk is aangemeld bij Hartslagnu en treedt in werking bij een melding van een
hartstilstand via 112. Op deze site wordt uitvoerig uitgelegd hoe dit gaat.

De stichting AED Epse/Joppe heeft als doelstelling het realiseren, beheren en onderhouden van
meerdere Automatische Externe Defibrillatoren, alsmede het opleiden van personen voor het
bedienen van een AED en het verzorgen van herhalingslessen voor personen die bevoegd zijn
een AED te bedienen.
De AED's worden geleverd door AED promotions te Lettele. (info@aedpromotions.com)Bouwbedrijf Enderink - Peters Motorenrivisie - Hafkamp Schilders - RM Sanitair - Looox Bathrooms - Bosrestaurant - De Zevensprong - Rotary Gorssel - Salland Verzekeringen - AED Promotion -Technisch buro Bruggeman