Collecte/giften
De stichting AED Epse/Joppe heeft als doelstelling het realiseren, beheren en onderhouden van
meerdere Automatische Externe Defibrillatoren, alsmede het opleiden van personen voor het
bedienen van een AED en het organiseren van herhalingslessen voor personen die bevoegd zijn
een AED te bedienen.

Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Daar wij geen financiŽle ondersteuning krijgen van
de gemeente of een andere overheidsinstelling, zijn wij afhankelijk van donaties en giften.

Daartoe houden wij jaarlijks een collecte.
Deze collecte, waarvoor wij een vergunning hebben, wordt doorgaans gehouden in oktober.
Vrijwilligers komen bij u langs met een collectebus, waarin u, als u onze doelstelling
onderschrijft, uw gift kunt deponeren.

Natuurlijk kunt u uw financiŽle bijdrage ook overmaken op Ibannummer:

NL84ABNA 0471 6901 63 t.n.v. Stichting Automatische Externe Defibrilator Epse.

Alvast dank voor uw steun.


Bouwbedrijf Enderink - Peters Motorenrivisie - Hafkamp Schilders - RM Sanitair - Looox Bathrooms - Bosrestaurant - De Zevensprong - Rotary Gorssel - Salland Verzekeringen - AED Promotion -Technisch buro Bruggeman